Restaureringen

Takpapp

Restaureringen har gjorts med målet att bevara den gamla mangårdsbyggnaden i skick från sekelskiftet. Med varsam hand har vi restaurerat huset med det bestämda målet att husets ”själ” inte skulle gå förlorad och att endast använda naturmaterial som låter huset ”andas”.

RestaureringenRum för rum
Golven ligger direkt på mark. Golvplanken hade täckts med korkmattor som stoppat fuktvandringen, vilket gjort att de murknat och inte gick att behålla. Istället ligger nu ett golv som sågats av skog från stamfastigheten och därunder ett lager lecakulor som isolering.
Grunden har tätats från insidan med lera och huset har fått ny isolering av Ekofibrer.
Takpapp har spänts runt takbjälkar och tak i undervåningen med över 20000 pappspik.
Vinden, som tidigare varit oinredd (förutom pigkammaren) har fått två nya sovrum samt två duschrum. Alla innerväggar har byggts upp av trä.
I kök och hall återfanns pärlspont med dubbelpärla som kopierades . Pärlsponten klär nu väggarna i entré, kök och kundtoalett och är målad med tre lager linoljefärg.
Rummen och hallen på övervåningen har fått väggarna klädda med hyvlad panel som strukits med linoljefärg, förutom fyrbäddsrummet som målats med äggoljetempera. Dubbelrummet och pigkammaren har klätts med papp och tapetserats.