Omnämnda!

Lite stolt känner man sig allt! "Skånes mysigaste café" enligt Valle Westessons i boken "100 balla ställen i Skåne".

100 BALLA STÄLLEN I SKÅNE